خواص نارگیل خشک

download.jpg

گوشت سفید نارگیل از نظر طب قدیم ایران، گرم و خشك است.
حرارت داخلی بدن را افزایش می‌دهد همچنین برای خوشبو كردن دهان نیز مفید است.
ضعف كبد را درمان می‌كند، مدر، برطرف کننده  درد مثانه

روغن نارگیل كه از تقطیر گوشت سفید آن به دست می‌آید حافظه و هوش را تقویت می‌كند و در درمان كمر درد نیز موثرست.