نارگیل خشک

روز آفتابی نوتاش

در بسیاری از نقاط دنیا نارگیل به عنوان یک غذای اصلی مورد استفاده قرار می گیرد. نارگیل منبع مهمی از مواد اولیه تشکیل دهنده در بسیاری از صنایع غذایی می باشد، به همین دلیل به نظر می رسد مصرف میوه آن در زندگی روزمره و بومی نقش بسیار مهمی برسلامت جامعه و افراد دارد.