زنجبیل خشک

روز آفتابی نوتاش

زنجبیل جزء گیاهان دارویی بوده و دارای خواص غذایی و دارویی زیادی می باشد که از آن استفاده های متعددی در صنایع غذایی می شود.با توجه به خواص و اهمیت مصرف آن، در ادامه به برخی از مشخصات و موارد مصرف زنجبیل خشک اشاره شده است.