پوملو خشک

روز آفتابی نوتاش

پوملو میوه ای است که منشاء اصلی آن جزایر هند و مالزی بوده است. در برخی از نقاط دنیا پوملو را به صورت خام و پخته استفاده می کنند، یا به عنوان نوشیدنی و یا در تهیه دسر از آن استفاده می شود.