کرن بری خشک

روز آفتابی نوتاش

کرن بری که از آن می توان به عنوان یک میوه خوش رنگ و جالب با طعمی خاص نام برد که شاید هنوز به خوبی بین افراد شناخته نشده باشد.به نظر می رسد پژوهشگران هر روز به خواص جدیدتری از کرن بری دست پیدا می کنند.