آلوورا خشک

روز آفتابی نوتاش

آلوورا خشک دارای چنان خواص چشمگیر و متعددی می باشد که با نامها و القاب مختلفی شناخته می شود، مثل: گیاه درمانگر یا گیاه بهشتی.... با توجه به شناخت نمونه های بسیار زیاد آلوورا، ارزش غذایی و دارویی آن بیش از پیش مورد اهمیت قرار گرفته است.